اخبار صنعت

چگونه می توان کیفیت لوله های PPR را قضاوت کرد

2020-11-16

لوله های PPRماده ای است که در پروژه های بهسازی خانه مخفی استفاده می شود ، که می توان گفت بسیار مهم است. مارک های زیادی از لوله های آب PPR در بازار وجود دارد ، اما کیفیت آن نابرابر است. نحوه انتخاب محصولات قابل اعتماد از بسیاری از مارک ها برای بسیاری از مصرف کنندگان مسئله ساز است. بنابراین ، برای مصرف کنندگان ، چگونه کیفیت را تشخیص دهیملوله های PPRبصری تر؟

 

1. Easy to solder

 

در فرآیند جوشکاریلوله های PPR، اگر مواد اولیه مورد استفاده خوب نباشد ، به راحتی می توان مواد را ذوب و نازک و نرم کرد ، که باعث جوشکاری ضعیف و در نتیجه نشت آب بعدی ، کاهش جریان آب و حتی انسداد خط لوله می شود.

It can be said that weldability is a crucial performance feature of PPR water pipes, which is the most critical point of the quality of لوله های PPR.

 لوله های PPR

2Light transmittance

 

In the national standard, the light transmittance of لوله های PPRمورد نیاز است و باید کمتر از 0.2٪ باشد. این استاندارد لوله PPR می تواند تعداد زیادی از محصولات موجود در بازار را به نمایش بگذارد. روش شناسایی نیز بسیار ساده است. مکان تاریک تری پیدا کنید و نگاهی به فلش گوشی بیندازید تا تفاوت را ببینید.

 

The significance of strict control of light transmission for لوله های PPRاین است که آنها می توانند به طور موثری از رشد جلبک ها در آب جلوگیری کنند. لوله های آب تحتانی با انتقال نور نامشخص ، جلبک های زیادی تولید می کنند اگر مدت طولانی در معرض آفتاب قرار بگیرند.