اخبار صنعت

چه تفاوتی بین شیر توقف PPR و شیر توپی PPR وجود دارد

2020-10-27

The شیر توقف PPR is a plug-shaped valve disc, the sealing surface is flat or conical, and the valve disc moves linearly along the center line of the fluid. The movement form of the valve stem has a lifting rod type (the valve stem is raised and lowered, the hand wheel does not rise), and there is a lifting rotating rod type (the hand wheel and the valve stem rotate and rise together, and the nut is set on the valve body). The شیر توقف PPR is only suitable for fully open and fully closed, adjustment and throttling are not allowed.

 شیر توقف PPR

 

The شیر توپی PPRدارای یک ساختار جمع و جور ، آب بندی قابل اعتماد ، ساختار ساده و نگهداری راحت است. سطح آب بندی و سطح کروی اغلب بسته است ، فرسایش توسط محیط آسان نیست و کار و نگهداری آن آسان است. برای محیطهای کاری عمومی مانند آب ، حلال ، اسید و گاز طبیعی مناسب است. همچنین برای محیط هایی با شرایط کار سخت مانند اکسیژن ، پراکسید هیدروژن ، متان و اتیلن مناسب است و به طور گسترده ای در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. بدنه شیر توپی می تواند یکپارچه یا ترکیبی باشد.

شیر توقف PPR